3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کارت اعتباری شما ممکن است اطلاعات شما را بدون اطلاع شما در اختیار شما قرار دهد. به همین دلیل است

روزی شوارتز و همسرش برای دریافت رادیوی ماهواره ای سیریوس اشتراک خود را در این ماه قطع شدند. شوارتز تصور می کرد سیریوس قبل از تمدید با آنها تماس بگیرد؛ از آنجا که اطلاعات کارت اعتباری خود را از دست داده است. او در ماه جولای یک کارت جدید دریافت کرد و شوهرش یک تاریخ انقضا جدید در عوض آنها برای اشتراک های جدید با هزینه 228 برای او و 230 برای او 8211 یا 60 بیش از سال گذشته متهم شده است. چگونه این اتفاق افتاد؟ او شروع به تلاش برای پیدا کردن سیریوس گفت که شماره کارت جدید او و همسرش 8217 ثانیه تاریخ انقضا جدید اطلاعات مربوط به آن را دریافت کرد