3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

میخواهید پس انداز کنید؟ سطل زباله خود را بررسی کنید

می توانید 8217 نفر پیدا کنید پول برای نجات هی ممکن است آن را 8217 زمان برای گرفتن عصبانی در زباله خود را آمریکای شمالی پرتاب مسخره مسائل هر سال شما نیاز به نگاه بیشتر از کسانی که تبلیغات برای ظروف Ziploc برای دیدن برخی از آمار وحشتناک در مورد چقدر پول ما هدر می دهیم اگر شما 8217 هدر دادن پول شرم بر شما زمان برای شیرجه رفتن به زباله های خود را برای پیدا کردن سرنخ برای جایی که شما می توانید صرفه جویی در یک محصول استفاده اگر شما 8217 با استفاده از کارد و چنگال پلاستیکی یکبار مصرف تمیز کردن دستمال مرطوب و یا کیسه های پلاستیکی شما 8217 نه تنها انجام شما محیط زیست خدایی شما 8217 دوباره هدر رفتن پتانسیل احتمالی بله گناه