3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چگونه برای جلوگیری از دست کشیدن زمانی که یک حباب سهام "پاپ"

برنامه ریزان مالی شاون لانتز از ادمونتون می گوید که می داند که تا به حال از اینکه یک مشتری سالخورده از یک مشتری مسن دریافت کرده است، از اینکه یک تماس سالم از مشتری سالم دریافت می کند، از او بیرون می آید. 8220 او 8217 مادر 68 ساله مادر بزرگ 8230 او به من تلفن می کند و می گوید 8216 شاون بچه های من این علف هرز را خریدند سهام و آن را 8217 کسب و پول زیادی باید من خریداری بیش از حد 8217 8221 او پرسید که چه چیزی او را در مورد این شرکت می دانست که او آن را در اینترنت نگاه کرد سود آور بود و اگر نمی تواند او صبر کنید تا زمانی که پول برای بازیابی بودجه او او اعتراف کرد که او 8217 را انجام نداده و هر کدام از آن را با اکراه انجام داده است