2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Transcontinental می گیرد Multifilm Packaging، یک بسته بندی آب نبات U.S. و بسته بندی Snack Packaging

MONTREAL 8212 Transcontinental Inc Multifilm Packaging Corp یک بسته بندی آبنبات و تهیه خوراک میان وعده در ایالات متحده را خریداری کرده است. شرایط مالی این معامله فورا قابل دسترسی نیست Transcontinental از زمان ورود به بخش در سال 2014 در حال افزایش است و برای کاهش وابستگی به آن کسب و کار چاپ سنتی پس از جلسه سالانه شرکت 8217 در هفته گذشته مدیر اجرایی فرانکوئیس اولیویه گفت که او به دنبال خرید در سال جاری است Multifilm معامله شرکت 8217 ششم بسته بندی انعطاف پذیر از زمان ورود به Ind