3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

TMX برای راه اندازی پلت فرم cryptocurrency تمرکز بر Bitcoin، اتر

TMX Group Ltd می گوید که این شرکت 8217 یک سرویس کارگزاری کریپتالوگ را راه اندازی کرده است که از طریق راه اندازی شبکه انحصاری Digital Currency Network شرورکان آن را امضا کرده است. مالک بورس اوراق بهادار تورنتو می گوید که این شرکت 8217 شرکای خود را در کارگزاری با شرکت مالی Paycase Financial مستقر در تورنتو متمرکز کرده است که متخصص خدمات مالی غیر متمرکز از جمله TMX می گوید که کارگزاری برای ایجاد انگیزه در استفاده از Shorcan Brokers Ltd در ارائه خدمات کارگزاری با پلت فرم تجمیع داده های پراکسی Currencity 8217 و همچنین بر مبنای رمزنگاری Bitcoin و Ether طراحی شده است.