2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

StatCan گزارش می دهد که نسبت بدهی به درآمد خانوار در سه ماهه چهارم کاهش می یابد

OTTAWA 8212 نسبت بدهی های خانوار کانادا نسبت به درآمد کمی در سه ماهه چهارم سال گذشته افزایش یافته است که گمان می کند رشد بدهی ممکن است تبدیل به یک گوشه شود. آمار کانادا روز پنج شنبه اعلام کرد که بدهی بازار خانوار به عنوان یک درصد از درآمد قابل مصرف خانوار 170 4 درصد در سه ماهه چهارم به عبارت دیگر 70 دلاری در بدهی بازار اعتبار برای هر دلار از درآمد قابل مصرف خانوار وجود دارد ادامه مطلب دولت فدرال هزینه های برداشته است اقتصاد کمک کرد کاهش بدهی های شخصی بانک مرکزی کانادا می گوید: