2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

یوتیوب تبلیغات را افزایش می دهد، امیدوار است که "شنوندگان موسیقی را به خدمات جدید پرداخت کند

لس آنجلس 8212 یوتیوب تعداد آگهی هایی را که بعضی از کاربران بین ویدیوهای موسیقی بخشی از یک استراتژی را مشاهده می کنند را برای متقاعد کردن بیشتر از میلیارد تماشاگر آن برای پرداخت هزینه اشتراک خدمات موسیقی اشتراکی از سایت ویدئویی متعلق به Google افزایش می دهد. افرادی که YouTube را مانند یک موسیقی در نظر می گیرند خدمات کسانی که به طور مستمر گوش دادن برای مدت زمان طولانی با آگهی های بیشتری مطابق با لیور کوهن شرکت مواجه می شود 8217 از سر رشته موسیقی 8220 شما 8217 دوباره خوشحال نیست پس از شما مداوم 8216 پله به بهشت ??8217 و شما یک تبلیغ درست بعد از کوهن 8221 گفت که در یک int است