3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کانادا پست جسیکا مک دونالد هیئت مدیره هیئت مدیره را به عنوان مدیر موقت نام می برد

صندوق پست OTTAWA 8212 کانادا صندوق پست Jessica McDonald خواهد شد به عنوان رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت تاج و تخت به عنوان موقت شروع از آوریل 2 مک دونالد 8217 انتصاب به دنبال برنامه ریزی شده 31 مارس از Deepak Chopra رئیس فعلی 8217 ایالات متحده خدمات پست اعلام کرد آخرین آگوست ادامه مطلب مدیرعامل کانادا پست دپاک چوپرا اعلام کرد او در ماه مارس 2018 با 8217 تن از استعفا خواهد رفت. کانادا پست می گوید یک پروسه جامع و باز برای پیدا کردن جایگزینی دائمی برای چوپرا 8220 است که در حال انجام است 8221 ادامه ادامه BelowMcDonald به عنوان رئیس صندوق پست کانادا