3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کارائیب سلطنتی 200 میلیون دلار به جزیره خصوصی CocoCay فرو می رود

اگر ایده خود را از یک روز کامل شامل دریاهای سفید دریای آبی و کباب های کنار ساحل مکمل در یک جزیره نسبتا آرام Royal Caribbean بین المللی آیا شما حداقل حداقل 8217 است که چه Royal Caribbean کروز با مسئولیت محدود ارائه شده است مسافران در باهاما و کروز کارائیب شرقی خود را از این خط سه جزیره کوچک باکامای CocoCay خود را سه دهه پیش افتتاح کرده است اکنون به عنوان نقطه کانونی از نام تجاری 8217 از 8220 کامل روز 8221 برنامه CocoCay است که 200 میلیون نسخه به روز رسانی نسخه جدید و بهبود یافته از CocoCay خواهد شد بیش از 50 هکتار از 8220