3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مطالعه می گوید سرمایه گذاری در شرکت های با زنان در سطح بالا می تواند نوسانات را کاهش دهد

هنگ کنگ 8212 سرمایه گذاری در شرکت هایی که زنان بیشتری را در نقش های رهبری می تواند به کاهش نوسانات سبد سهام خود کمک کند، با توجه به شرکت های بانک مرکزی امریکا، با تنوع جنسیتی بیشتری در میان مدیران، به طور مداوم شاهد کاهش نوسان قیمت سهام و کاهش نوسانات درآمدی است که بانک در یک گزارش 7 مارس آنها همچنین از بازدهی بالاتری برخوردار است. گفته می شود که تحلیلگران از سال 2010 تا 2016 استراتژیست هایی نظیر Savita Subramanian دریافتند که شرکت های S 500 P 500 با زنان که حداقل 25 درصد از مدیران آنها را تشکیل می دهند، سهمیه بندی