3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مشکلات وحشتناک فیس بوک ممکن است سهام تکنولوژی دیگر را خراب کند

فیس بوک 8217 هفته هولناک ممکن است فقط آغاز یک واکنش در برابر شرکت های فن آوری است که می تواند ویران کردن در سراسر بازارهای جهانی را ویران کند. استراتژیست ارز سنجی بلال هافیز با Nomura Inc هشدار داد که تعدادی از عواملی از پوپولیسم به تنظیمات دقیق تر همگرا می شوند زمانی که ارزش گذاری آنها در نزدیکی سطوح شدید قرار می گیرد، تخریب می تواند به مراتب فراتر از محدوده بازارهای سهام با توجه به ارزها و از مزایای دارایی های پناهجویان مانند ین، در یک یادداشت منتشر شده در روز سه شنبه 8220 نوشت. در نهایت،