1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مدیر عامل شرکت Quebecor می گوید که آماده سرمایه گذاری در عملیات های بی سیم، کابلی است

مدیر عامل شرکت Quebecor Inc در وضعیت مالی قوی قرار دارد و آماده سرمایه گذاری در عملیات های بی سیم و کابل خود است. مدیر عامل شرکت پیر کرلدادو، روز چهارشنبه گفت که این شرکت آخرین گزارش خود را در سه ماهه چهارم سال 8220 گزارش داده است. این شرکت در حال حاضر بیش از 2 میلیارد دلار در نقدینگی موجود، موقعیت قدرتمند در محدوده بسیار رقابتی 8221 گفت که پلیادو که در اوایل سال گذشته پس از ناکامی در سیاست استانی پادلوئو به کبکو بازگشت، گفت که کبکور در شبکه های سیمی و بی سیم Videotron خود سرمایه گذاری خواهد کرد و معرفی نسل جدیدی از خانه ca