3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

طرفداران جیمی بوفت می توانند به زودی در Latitude Margaritaville زندگی کنند

DAYTONA BEACH Fla 8212 برای دان و سوزان واک Margaritaville بیش از یک حالت ذهن عمل مانند 8220 Parrotheads 8221 8212 خنک پیراهن هاوایی با پوشیدن کشور فن به معنی Deadheads 8212 زوج 62 و 60 به ترتیب اردو زده بودند، بنابراین آنها می تواند اولین در خط برای جیمز بافت، خواننده ترانه نواز خود، اما آنها 8217 ستاره برای بلیط های کنسرت و یا آخرین CD خود را در انتظار بود. آنها منتظر بازاریابی در بازاریابی با مارک Latitude Margaritaville بافت در اینجا برای افراد 55 و 8220 باز بود. این مانند یک بزرگ