3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سفیر چین هشدار می دهد که "تجارت" بر تعرفه ها متمرکز است

سفیر چین در آمریكا در آمریكا هشدار داد دونالد تروپ، وزیر آسیا، در مورد تعرفهها به آتش خواهد زد. رئیسجمهور آمریكا اعلام كرد كه طبقه متوسط ??آمریکایی قیمت 8220 را خواهد پرداخت. ما 8217 تن میخواهیم جنگ تجاری 8221 سفیر چینی Cui Tiankai در ویدیو ارسال شده به سفارت 8217 در صفحه فیس بوک 8220 اما ما از آن نمی ترسیم 8221 رئیس جمهور دستور داد نماینده تجارت ایالات متحده رابرت لایتیزر به تعرفه ها در مورد حداقل 50 میلیارد دلار از واردات چینی را با اشاره به اتهامات چین مجازات مالکیت معنوی ایالات متحده را تضمین کرد Trump امضا یادداشت اجرایی