3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

زمین های Lakeview به 275 میلیون دلار برای توسعه دهندگان فروخته می شود

سرزمین Lakeview در Mississauga به طور رسمی برای 275 میلیون نفر در آخرین مرحله به سوی تحول شهر Waterline 8217 فروخته شده است. سایت 177 هکتار که قبلا یک ایستگاه تولیدی زغال سنگ استان ایالتی به وسیله Lakeview به یک جامعه مسکونی پایدار تبدیل شده است شرکای تجاری یک کنسرسیوم شامل Argo Development TACC Construction Branthaven Homes گروه گرینپارک و گروه توسعه CCI با توجه به انتشار مطبوعاتی از سازمان آژانس انتاریو تولید برق OPG شصت هفت هکتار زمین خواهد شد و