3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

خودت را نفرت کن عجله نکنید و یک کار بینی انجام دهید

چند بار شما تنها خودتان را گرفته اید تا متنفر نباشید. شما تنها 8217 نفر هستید. این مشکل رایج است اما همه افراد فیلتر جدید Instagram را به عنوان یک رفع سریع انتخاب می کنند. بعضی از افراد به جرم جراحی به جراحی گران قیمت می روند. یک تصویر بهتر با توجه به نظرسنجی اخیر توسط آکادمی آمریکایی جراحی پلاستیک و بازسازی صورت صورت می گیرد اما ممکن است یک اشتباه بزرگ باشد. مطالعه جدیدی نشان داد که برای بسیاری از افراد مشکل در بینی نیست. این 8217 ثانیه در تحریف تصویر ایجاد شده توسط به طریقی که دوربین های گوشی هوشمند خود را نگه می دارند Selfies don 8217 t کار مانند m