3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

جنیفر ولز: فقط برای ما ثبت نام کردیم؟

منافع ما واضح است اما مقادیر ما چیست. وزیر تجارت بین الملل فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه فرانسه، امضا قرارداد جامع و پیشرفته برای کمیته ترانزیت اقیانوس آرام در سانتیاگو شیلی را در این ماه امضا کرد. اقتصاد جهانی یک قطعه از آن توافقنامه ای که موجب رفاه و اشتیاق شغلی طبقه متوسط ??برای کارگران کانادا خواهد شد 8220 معامله مترقی 8221 که برای چندین دهه به کانادایی ها کمک خواهد کرد این واقعا در ماه دسامبر جادویی بود