3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

به روز رسانی سیاست های حفظ حریم خصوصی از مایکروسافت، LinkedIn و Slack ترک بسیار مورد نظر است

TORONTO 8212 در پی آشکارسازی سوء استفاده از اطلاعات تا 50 میلیون کاربر فیس بوک در برخی از کشورهای جهان، 8217 شرکت بزرگ فناوری، توجه خود را نسبت به متقاعد کردن عموم مردم نشان می دهند که اطلاعات شخصی آنها در دستان ایمن است اما تلاش های آنها از آنجا که هفته گذشته ادعا کرد که کمپانی تحلیلی کمبریج Analytica اطلاعات شخصی را از فیس بوک رسانه های اجتماعی و شرکت های فن آوری از جمله مایکروسافت LinkedIn و Slack ایمیل های کاربران را اعلام کرد به روز رسانی به سیاست های حفظ حریم خصوصی خود و