3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

برنامه های به اشتراک گذاری غذا به آشپزخانه های خانگی اجازه می دهد تا پول اضافی را پرداخت کنند. اما آیا ایده آبی روبن ارزشمند یا نیمه پخته شده است؟

برنامه هایی که اجازه می دهد سرآشپزهای خانگی برای فروش ظروف آماده شده در آشپزخانه شخصی خود در کانادا ظاهر شوند، اما عدم اطمینان در مورد مقررات بهداشتی و قدرت تقاضای مصرف کنندگان، سوالاتی را پیرامون اینکه آیا مدل های کسب و کار، برنامه ریزی برای راه اندازی در ماه آوریل فراهم می کند پلت فرم برای آشپز های کارآفرینی در منطقه تورنتو بزرگ برای ایجاد برخی از پول اضافی از خانه کاربران می توانند عکس از ظروف خود را برای تبلیغ و فروش آنها را در هر قیمت آنها را انتخاب کنید و تحویل به آشپزی و غذا باشه