3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اعتبار عمومی در Loblaws قطر 10 درصد در سه ماه است، مطالعه می گوید

مصرف کنندگان کانادا اعتماد به نفس خود را در Loblaw Cos Ltd از دست داده اند که در ماه دسامبر اعلام کرد که در طرح رفع قیمت نان برای 14 سال با توجه به نتایج یک نظرسنجی جدید از دانشگاه دولوژوی در نوامبر 2017 انجام شده و در ماه مارس این تحقیق را یافته است اعتماد به Loblaw در طول دوره حتی 10 درصد کاهش یافته است. Sobeys تنها خرده فروشی مواد غذایی دیگر که در هر دو نظرسنجی قرار دارد، در واقع اعتماد عمومی را افزایش داده است که ثبت یک افزایش 4 درصدی را دارد در حالی که Loblaw تاکید کرده است که این طرح، رئیس جمهور و مدیر اجرایی مایکل مدلاین