1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اسباب بازی "R" ما را در مذاکره برای فروش کسب و کار کانادا

اسباب بازی 8220 R 8221 ما در ایالات متحده به طور فعال در حال پیگیری معامله ای است که حفظ 82 عملیات فروشگاه در کانادا با توجه به بیانیه ای از اسباب بازی 8220 R 8221 ما کانادا صادر روز پنج شنبه 8220 اسباب بازی 8216 R 8217 ما کانادا شرکت 8217 کسب و کار در کانادا اداره می شود به طور مستقل از عملیات ایالات متحده و همچنان یک رهبر بازار با ثبات و سودآور در کانادا 8221 است که براساس بیانیه ای از سوی شرکت منتشر شده در همان روز وال استریت آمریکا در دادگاه ظاهر شد و خواستار بستن تمامی 740 فروشگاه آمریکایی در ماه های آینده بود 30 هزار نفر از کار خارج از خانه A