3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اسباب بازی "R" ما را به عنوان داستان احمقانه خرده فروشی کاهش می دهد

واشنگتن 8212 اسباب بازی 8220 R 8221 Us Inc به طور رسمی وارد بازی خود شده است خرده فروش گفت که پنجشنبه قصد دارد تا کسب و کار خود را در ایالات متحده و شاتر تمام 735 فروشگاه خانگی خود و فروشگاه Babies 8220 R 8221 ما فروشگاه ها این است که در حال بررسی سازماندهی و فروش آن بخش کانادا و دیگر عملیات بین المللی مرگ این امپراطوری بزرگ جعبه دقیقا تعجب آور با توجه به این که زنجیره ای در ماه سپتامبر برای ورشکستگی ثبت نام کرده و برنامه های خود را در ماه ژانویه اعلام کرده تا نزدیک به 182 فروشگاه را متوقف کند، اما در عین حال سقوط قابل توجهی برای یک خرده فروش است که همچنان دستورالعمل یک سی