3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آمازون گفت شروع به فشار بر تامین کنندگان برای جلوگیری از تلفات

آمازون کام وارز در جنگ قیمت خرد کردن حاشیه قفل شده است هزینه های تخلیه بر روی تامین کنندگان و محدود کردن تعداد اقلام با قیمت پایین تنها خریداران می توانند در تلاش برای جبران هزینه های افزایش حمل و نقل در یک تغییر مشخص در استراتژی تجارت الکترونیک غول افزایش هزینه حمل و نقل برای تهیه کنندگان پوشک های نوشیدنی و دیگر محصولات سنگین بزرگ که برای حمل و نقل گران هستند می گویند دو نفر که با موضوع آشنا هستند می گویند آمازون نیز آماده می شود تا خریداران را برای خرید سفارشات کوچک از ریمل صابون مسواک و دیگر اقلام ارزان قیمت که دشوار است به فروش profita