3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آمازون کانادا می گوید "سس مخفی" برای موفقیت، تمرکز اولی? مشتری است

فروش آنلاین خرید در کانادا در چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد شد بنابراین مارک های معتبر نیاز به 8220 ضربه دکمه تنظیم مجدد 8221 با اولین روش مشتری برای اطمینان از زنده ماندن می گوید مدیر تبلیغات برای آمازون کانادا 8220 بسیاری از مارک های بزرگ در حال شروع به درک آنچه که در سال 8212 موفق شد و یا اینکه به موفقیت در آنلاین رسیده است 8212 فقط به طور خودکار انتقال داده و گسترش داده آنلاین 8221 Tamir Bar Haim در مصاحبه ای با شماره 8220 گفت: در یک مصاحبه 8220 در جهان که مشتریان انتخاب زیادی دارند، که 8221 ساعت برنده شد