3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آخرین طرح بازاریابی Bacardi به نوار باز می گردد

گردشگران ممنوعه ورود به فرودگاه هاوانا اغلب از طرف رافائل والنته، متصدی باروی محبوب در کوبا، ملاقات کردند و اولین سفیر نام تجاری برای Bacardi rum Valiente شناخته شده به عنوان Pappy اغلب آنها را به نوار خصوصی Bacardi 8217 در ساختمان دفتر خود در هاوانا می برد و آنها را به کوکتل رم Bacardi 8217 استراتژی ساده بود اعتقاد بر این بود که افرادی که نمونه رم خود را به مشتریان به طور منظم تبدیل به مشتریان به طور منظم ده ها سال بعد شرکت ارواح سعی می کند چیزی مشابه 8212 هر چند این بار بدون Pappy Valiente ماه گذشته 3،000 کارکنان Bacardi Limited ساخته شده