3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"Zucktown" نگرانی های ناشی از ترس از فیس بوک را برجسته می کند

MENLO PARK کالیفرنیا 8212 John Tenanes فیس بوک 8217 معاون رئیس جمهور برای املاک و مستغلات نشان دادن از شرکت 8217 برنامه ریزی برای گسترش آن خواهد بود دفاتر برای هزاران نفر از برنامه نویسان برای گسترش فیس بوک 8217 از ترس از دست رسیدن اما این چیزی نیست که Tenanes هیجان زده در مورد او leans بیش از یک مدل مقیاس از سایت 59 هکتار که به نام Willow Village 8220 وجود دارد مسکن وجود دارد 8221 امتیاز او 8220 وجود خواهد داشت یک خیابان خرده فروشی در کنار این یک فروشگاه مواد غذایی و داروخانه است که ساخت دور در گوشه ممکن است یک مرکز فرهنگی 8221 فقط چند سال فیس بوک