3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"کسب و کار به طور معمول" برای Toys R Us Canada به عنوان شرکت مادر مبارزه می کند

اسباب بازی های ما در ایالات متحده گفته می شود آماده نابودی همه فروشگاه هایشان پس از ناتوانی در پیدا کردن یک خریدار یا طرح هایی است که می تواند خرده فروش را به سودآوری بازگرداند. اسباببازیهای R Us کانادا از بحث در مورد اینکه آیا شرکت می تواند انجام دهد یا خیر اقدامات مشابه در اینجا 8220 کسب و کار ما در کانادا طبق معمول 8221 عمل می کند طبق بیانیه ای از Toys R Us Canada 8220 ما همچنان متعهد به ارائه خدمات به مشتریان و بهترین دسته بندی کالا در دسته بندی اسباب بازی و کودک ما هیچ اطلاعات یا نظر نداریم در فروشگاه های ایالات متحده 8221 Toys R Us o