3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بوئینگ به دادگاه تجدید نظر ایالات متحده تجدید نظر نخواهد کرد که بمباردیر را قادر به فروش جت های بدون وظیفه سنگین می کند

بوئینگ غول پیکر MONTREAL غول پیکر هواپیما، از سوی کمیسیون تجارت بین الملل آمریکا حکم نمی کند که اجازه می دهد که رقیب کانادایی بمباردیر جدیدترین جت های تجاری خود را بدون هیچ گونه وظیفه سنگین به فروش برساند. بوئینگ در آوریل گذشته پرونده تجاری را با کمیته مستقل تجارت بین المللی راه اندازی کرد که بر این باور بود که دولت ها در کانادا و بریتانیا توسعه یونیتی از هواپیماهای تجاری بمباردیر سری C و اجازه دادن به شرکت مستقر در مونترال در فروش آن به قیمت های ناعادلانه پایین است اما در تصمیم گیری شگفت انگیز در ماه ژانویه ITC به اتفاق آرا به نفع بمباردیو گفت که بوئینگ،