3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Trump قصد دارد تا چین را با 50 میلیارد دلار در تعرفه های جدید و محدودیت های سرمایه گذاری در روز پنج شنبه بکشاند

واشنگتن 8212 رئیس جمهور ترامپ در روز پنج شنبه قصد دارد تا حداقل 50 میلیارد دلار تعرفه سالانه و سایر مجازات های مالی در چین را برای سرقت از تکنولوژی و اسرار تجاری اعلام کند که مقامات دولت آمریکا گفته اند شرکت های آمریکایی میلیارد ها دلار از درآمد را به سرقت برده اند و هزاران کار را کشته اند این اقدامات ترامپ 8217 را تحریک می کند اما در برابر یک رقیب اقتصادی سریع رشد می کند که او را متهم به دزدی در ایالات متحده کرده است. این اقدامات به کالاهای وارداتی چینی تقریبا به 100 دسته 8212 مربوط می شود که همه چیز را از کفش و لخته می گیرد