3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Scarborough RT بسته به دلیل مشکلات سیگنال بسته شده است

خطوط حمل و نقل Scarborough که 8217 تن از آن استفاده می کنند باید به اتوبوس برسند چرا که مشکلات سیگنال پیش از ظهر روز دوشنبه صبح پاکسازی شده است. TTC ابتدا در ساعت 6 صبح روز دوشنبه صبح گفت که مشکلات سیگنال را مجبور کرده است ایستگاه رادیویی بین ایستگاه های McCowan و کندی اتوبوس های شاتل بعدا به سمت فرودگاه منتقل شدند تا حدود 7:15 صبح به مقصد برسد. TTC اعلام کرد خط دوباره باز شده است ادامه مطلب ادامه ادامه BelowTTC نصب دروازه برای جلوگیری از رانندگان ورود به کوئینز کوئین تونل TTC ??تعلیق نصب پرستو کرایه به دلیل نرم افزار مکانیکی پرونده