3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس پلیس تحقیق می کند که در سه مسجد در مسجد Mississauga جرائم متخلف را متهم می کند

پلیس پوست در حال تحقیق در رابطه با جرایم متخلف در سه مسجد در مسجد میساگاوا پس از فیلم ویدئویی از صفحات پاره شدن یک زن قران 8217 و قرار دادن آنها در شیشه های بادی اتومبیل های پارک شده در یک ویدیو 10 دقیقه ای زن که خود را به عنوان ساندرا سلیمان ایستاده در مقابل مرکز اسلامی داعشی التوحید که در نزدیکی کندی رود و بلوار ماتسون بلوار واقع شده است و به دوربین می گوید که بیش از یک سال برای بازدید از مساجد به مساجد احتیاج دارد تا 8220 حقیقت اسلام را آموزش دهد و 8220 امامان را هدف قرار دهد 8221 او سپس از صفحه قرمز خارج می شود