3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس در حال جستجو برای مظنون در تیراندازی انتحاب مرگبار است

پلیس پس از یک تیراندازی مرگبار در اتو بیکوک Dwayne آنتونی ویدال 31 در بیمارستان پس از آنکه در روز شنبه بعد از ظهر روز بعد از ظهر شلیک شد، درگذشت، دیت مایک کاربونه می گوید که ویدال در حال رفتن به خانه اش در کوه اویل در نزدیکی مارتین گروو و آلبیون بود که دیگری مرد به او نزدیک شده و آتش را باز کرد مشکوک بلافاصله در صندلی مسافر یک وسیله نقلیه سفید فرار کرده است پلیس او را به عنوان مرد سیاه بین 5 8217 9 8221 و 6 8217 قد بلند توصیف کرده و با پوشیدن یک کت سیاه با پوشش روی صورتش کربون می گوید ویدال به پلیس و کوبا شناخته نشده است