3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس تحقیق می کند که پس از انفجار در کنیاژه تورنیل، فیلم برداری می شود

پلیس منطقه ای یورو پس از ورود به جلوی یک کنیسه در Thornhill در جریان سرکوب خشونت آمیز خشونت علیه سامی قرار گرفته است. دوربین های نظارشی نوشته شده توسط ربن مندل کاپلان در فیس بوک نشان می دهد یک مرد مرد در یک کت تاریک که تا راهرو در در مقابل ساختمان Chabad Flamingo برداشتن چیزی که به نظر می رسد یک سنگ بزرگ از زمین است و آن را به جلو گام ها در برابر چهره شیشه ای از درب سمت چپ با نیروی کافی است که سنگ در دو تقسیم شده پس از rebounding اگر چه مشکوک سپس در ابتدا راه رفتن دور از دید دوربین کمتر از