3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ولایت نومید کننده نگرانی حسابرس در مورد حسابداری "محرمانه" در مورد کاهش هیدروژن است

دولت انتاریو 8217 دولت لیبرال در حال تلاش برای کنار گذاشتن حسابرس عمومی Bonnie Lysyk 8217 آخرین نگرانی در مورد 8220 fogus 8221 استانداردهای حسابداری در این زمان بر روی دولت 8217 از 8220 طرح منصفانه Hydro طرح 8221 که نرخ برق را 25 درصد کاهش داد انتقادات پس از یک ممیزی ویژه از استان 8217 سیستم عامل مستقل برق که در آن Lysyk 8212 که برای اولین بار پرچم قرمز در ماه اکتبر 8212 صادر شد، روش های حسابداری lowball را تعیین هزینه برنامه کمک هزینه به مالیات دهندگان تا آنجا که به اندازه 1 3 میلیارد بالقوه کاهش si