3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

همه پروانه ها کجا هستند؟ آب و هوای شدید در کنار پادشاهان مهاجرت به باغهای کانادا

OTTAWA 8212 درست در حال حاضر شاهان دنیای پروانه از خواب زمستانی در مکزیک به دنبال عشق هستند و آماده پروانه ها هستند اما دانشمندان روز دوشنبه گفتند تعداد پروانه های پادشاهی که مهاجرت سالانه 5 هزار کیلومتری خود را به باغ های کانادایی و وحشی آغاز خواهند کرد تکه های گل این تابستان به شدت به دلیل بارش شدید آب و هوا در پاییز گذشته است. یک نظرسنجی که روز دوشنبه توسط صندوق جهانی حیات وحش منتشر شد و کمیسیون ملی مناطق حفاظت شده مکزیک منتشر شد نشان داد که 15 درصد کاهش در منطقه جنگل اشغال شده توسط جانبازان پادشاه در جنگل های قله مرکزی