2 فروردین 1397
صفحه اصلی

نژاد پرستی یکی از مسائل متضاد در نشست اخیر شورای شهر وین است

در آستانه روز جهانی زنان، Kathleen Wynne، روز نخست وزیر، یک تالار شهرداری و مسائل مربوط به همه چیز را از درمان افراد بومی به خدمات مدرسه برای کودکان مبتلا به اوتیسم به اعتصاب در دانشگاه یورک برگزار کرد. در میان مسائل متضاد، پرسیده شد در مورد نخست وزیر در جلسه پرسش و پاسخ در تورنتو چهارشنبه شب بود که چگونه پلیس مقابله با اقلیت ها و آنچه که استان انجام می دهد برای مقابله با آن 8220 آنها رفتار مردم رنگ بسیار ضعیف 8221 گفت: یک مرد 8220 شما باید جلوگیری از این نخست وزیر لطفا انجام چیزی 8221 ادامه مطلب وین میگیره