3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مظنون به ضرب و شتم اوتیسم، تسلیم پلیس می شود

یک مظنون به دنبال ضرب و شتم غیرقابل تشخیص یک مرد 29 ساله مبتلا به اوتیسم به پلیس تبدیل شده است پلیس در حال جستجو برای سه مظنون پس از نظارت تصویری نشان داد که حمله Ronjot سینگ Dhami 25 در یک حکم گسترده در کانادا خواستار او در روز دوشنبه صبح به پلیس Peel و در حال اتهام حمله شدید است. در ویدیوی 16 مارس قربانی دیده می شود در گام پایین یک پله ایستگاه اتوبوس در نزدیکی مرکز خرید Square One نشسته است، زمانی که سه مرد در قاب می نشیند و قدم به سمت او حرکت می کند مرد مبتلا به اوتیسم برنامه خود را متوجه می کند