1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مرد سیاه پوست در تظاهرات شارلوتسویل ضرب و شتم یافت که متهم به سوء قصد سفید نشد

CHARLOTTESVILLE Va 8212 یک مرد سیاه وحشیانه در سال گذشته کشته شد 8217 س 8220 همراه رقیب راست 8221 در Charlottesville 8212 و بعد از آن متهم به حمله به یک ملی گرای سفید 8212 تبرئه شد جمعه DeAndre Harris 20 دستیار آموزشی سابق آموزش ویژه توسط مجرم شناخته شد قاضی منطقه شارلوتسویل، رابرت داونر جونیور، به اتهام سوء استفاده از هارولد کورس و وکیل کارولینای شمالی و رئیس گروه خود از حزب ملی لالیگ جنوبی سفیدپوست، اگر هریس محکوم شد