1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مارتین رگ کوه: پس از یک مسابقه رهبری PC وحشی، از فدرال برتر را رد نکنید

در زمان ترامپ انتاریو 8217 توری ها داگ فورد را انتخاب کرده اند که شورش های پوپولیستی را در کانادا رهبری می کنند بزرگترین استان ایالت متحده 8217 از بزرگترین شهر خود را آغاز می کند پس از از دست دادن چهار انتخابات اخیر، محافظه کاران پیشرو در انتخابات شرکت می کنند و معتقدند می توانند در ماه ژوئن پیروز شوند 7 با نامزد 8212 نامزد قدرتمند که با همان پیام قدرتمند مواجه شده است که دونالد ترامپ 8217 را به ریاست جمهوری ایالات متحده منتقل می کند 8221 تی را رد می کند رئیس فورد حزب می تواند واقعا در فریب خود قرار گیرد فورد دستور کار این کمپین را تعیین می کند رقیب خود را به سمت رها کردن رها کرد