1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

لیبرال ها 100000 دلار در سال 2016 به خبرنگار کمبریج آنالیتیکا پرداخت کردند

OTTAWA 8212 لیبرال های فدرال در سال 2016 به 10000 دلار به کریستوفر ویلی پرداختند. مردی که از کمبریج Analtica به دلیل استفاده از اطلاعات فیس بوک از 50 میلیون کاربر شمالی آمریکایی کمک می کرد، لیبرال ها روز چهارشنبه تأیید کرد که وییل برای تحویل داده های ملی و منطقه ای، پروژه آزمایشی 8220 8221 در سال 2016 اداره تحقیقات آزادی بیان می گوید، با وجود پرداخت 100،000 دلار به شرکت ویولی 8217 از شرکت Eunoia Technologies، آنها در نهایت کار خود را ادامه نداد منابع متعدد به ستاره گفتند که مذاکرات اولیه برای درخواست ویلیه شهادت قبل از Ho