3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

لوبلا درخواست درخواست اطلاعات شخصی را در کارت رونوشت کارت هدایت کرد

کالج 8212 Loblaw Companies Ltd 8217 تن است و جزئیات مربوط به اینکه چرا برخی از کانادایی ها با درخواست هایی برای انتقال اطلاعات اضافی شخصی برای تأمین 25 کارت هدیه مربوط به قیمت رسمی اعلام شده قیمت نان مشخص شده است، خشم مشتری را به صورت آنلاین به عنوان کانادایی ها در نظر گرفته اند توییتر برای ابراز نگرانی های امنیتی در مورد شرکت 8217 تصمیم خود را برای درخواست برخی از ارائه اسکن راننده رانندگی 8217 خود را و یا لایحه ابزار برای دریافت کارت برخی نیز اظهار نظر وحشی از Loblaw 8217 معیار جلوگیری از تقلب آشکار داده شده آن