3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شهر كبك ممنوع كردن سیگار كشیدن در كوچه ها و خیابان ها

MONTREAL 8212 حومه مونترال یک فرمان است که همه سیگار کشیدن را در مکان های عمومی ممنوع اعلام می کند که احتمالا اولین بار در کانادا است. شورای شهر Hampstead این قانون را دوشنبه شب با رای پنج تا دو به تصویب رساند. این ممنوعیت دخانیات یا ماری جوانا سیگار کشیدن در اموال شهرداری از جمله پیاده روها و خیابان ها این باید در عرض یک هفته انجام شود. انجمن سرطان کانادا در ماه جاری اعلام کرد که Hampstead Que به عنوان اولین شهرداری در این کشور برای ممنوعیت سیگار کشیدن در عموم در صورتی که مقررات اعمال می شود، ادامه یابد.