2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

زندگی بی گناه در آتش سوزی از دست رفته

در این شبهای پی در پی این مرد و زن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. هر دوی آنها به سوی مردان مسلح تبدیل شده بودند. هر دو قربانی بی گناه بودند. در جنایاتی که در اطراف آنها در طرف مقابل شهر اتفاق می افتاد، جنگ محکم و قتل عام راما عمار 29 در پشت سرش به ضرب گلوله کشته شد، او و همسرش و خواهر یک ساندویچ بولینگ شمالی در حال ترک یک شنبه گذشته دو مظنون در حین پلیس اعلام کردند که هدف قرار دادن یک مرد دیگر است که در صحنه فوت کرد شب اتیوبیکوک قبل از نجمدی اوگا بود