3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ریاکاری امریکا در آفریقا یک فیل در اتاق

پارک ملی نایروبی کنیا 8212 در حاشیه ذخایر گسترده ای از علفزارهای کنیا که حیوانات در معرض خطر قرار دارند، وحشی ایالات متحده آمریکا، رکس تیلورسون، ستایش آزمایشگاه پزشکی قانونی امریکایی را بر عهده گرفتند که قاچاقچیان فیل را ردیابی می کند و از اقدامات تهاجمی در آفریقا در حفاظت حفاظت می کند، با این حال در اوایل ماه جاری، دولت ترامپ بی سر و صدا ایالات متحده را ممنوعیت واردات غنای فیل آفریقایی را به ناامیدی از گروه های زیست محیطی که گفته است دقیقا پیام غلطی را ارسال می کند، لغو می کند و کارهای ایالات متحده در حال برخورد با تیلرنس در سراسر آفریقا است.