3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

روان درمانگر متهم به تجاوز جنسی است

پلیس تورنتو یک روانپزشک 51 ساله را پس از حمله به یک کودک در منطقه Bathurst St. و Lawrence Ave دستگیر کرد. افسران جزئیات بیشتری در مورد حادثه را برای محافظت از هویت کودک که سن آن نیز معلوم نیست، اعلام کرد. انتشار خبری که مظنون 8220 شاغل در تورنتو به عنوان یک روان درمانی با تمرکز بر مشاوره خانوادگی و میانجیگری شرکتی 8221 محققان فیلیپ کراوتسکی از تورنتو را با یک شمار از تجاوز جنسی و یک شمار دخالت جنسی به او پرداخته اند برنامه ریزی شده است