3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رانندگی وسیله نقلیه خود را رد می کند، عابر پیاده را در حوم? ققنوس می کشد

یک پلیس TEMPE Ariz 8212 در حومه فینیکس می گوید یکی از خودروهای خود راننده Uber 8217 که در شهر Tempe کشته شده است، یک پلیس عابر پیاده را به قتل رسانده است و گفته می شود که این خودرو در حالت خودکار با یک اپراتور پشت سر چرخانده شده است. یک برانکارد صدمه دیده است. رونالد الكك در ایمیل می گوید كه این حادثه یک شبه رخ داده اما گفته نمی شود كه آیا آن روز یکشنبه یا صبح روز دوشنبه صبح رخ داد؟ زن در اثر جراحاتش در بیمارستان جان داد و نام او ساخته شده است. رانندگی وسایل نقلیه در Tempe و Phoenix ماه ها مقاله