3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دولت فدرال به طور موقت متوقف کردن جمع آوری بیش از حد مالی ققنوس

OTTAWA 8212 دولت فدرال دیگر سعی نخواهد کرد تا پول های بیش از حد خود را به کارکنان خود بازپرداخت تا زمانی که تمام مسائل مربوط به پرداخت های پرداخت شده خود را حل و فصل شده تایید شده مقامات روز سه شنبه تحت توافق با اتحادیه های خدماتی دریافت آخر هفته آخر جمع آوری بیش از حد پرداخت و یا پیشرفت های حقوق و دستمزد اضطراری متوقف خواهد شد تا کارمندان 8217 اختلافات پرداختی فردی حل و فصل شده اند 8212 و چک های آنها برای حداقل شش هفته درست است با این حال دبیرخانه هیئت مدیره خزانه داری جزئیات نهایی این موافقت نامه را کامل نشده است 8220 دولت با نوار کار خواهد کرد