3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

در میان هرج و مرج در کاخ سفید Trump، یک طرفدار تجارت تجاری حمایت می کند

WASHINGTON 8212 در کاخ سفید، Trump کاخ سفید هیچ یک از افراد خودخواهانه بیش از حد مورد انتقاد قرار نگرفته است و هیچکدام از آنها در لیست سیاه قرار نگرفته است. پیتر نااررو، مشاور تجاری، بارها از فرستادن ایمیل های شخصی و جلوگیری از انفجار در غرب راهپیمایی ها، ناگهان از هرج و مرج سر برآورد. با رقیب اصلی ایدئولوژیک گری کون در حال حاضر به خروج ناوارو می رود و سیاست های حمایت از تجارت او در حال حاضر در مرکز توجه قرار گرفته است، زیرا دونالد تامپو، رئیس جمهور ایالات متحده، برای اعمال تعرفه های سنگین در واردات فولاد و آلومینیوم که ناوارو مدتهاست از ناوارو، 68 ساله سابق اقتصاد حرفه ای