1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

در مذاکرات NAFTA، ایالات متحده محدودیت هایی در مورد برچسب های هشدار دهنده مواد مخدر در مکزیک و کانادا دارد

شهرک مکزیک 8212 مذاکرات متضاد در مورد سرنوشت توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی به یکی از جهان تبدیل شده است 8217 مهمترین موضوعات بهداشتی در برابر چاقی مطرح شده توسط شرکت های مواد غذایی بزرگ و آمریکایی نوشابه های آشویتس آمریکایی دولت ترامپ استفاده از مذاکرات تجاری با مکزیک و کانادا تلاش می کنند توانایی پیمان 8217 را از سه عضو 8212 از جمله ایالات متحده 8212 محدود کند تا به مصرف کنندگان در مورد خطرات مواد غذایی ناخواسته، به موجب اسناد محرمانه که در مورد موقعیت ایالات متحده است، هشدار دهد. موضع ایالات متحده نشان دهنده یک تشدید نبرد بین تراکتور