3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

در روزنامه صبح جمعه، پاپ فرانسیس، جوانان را تشویق می کند تا صدای خود را بالا ببرند

واتیکان 8212 پاپ فرانسیس در پالم یکشنبه خواست جوانان را به سکوت و اجازه می دهد تا صدای خود را حتی در مواجه با بزرگان فاسد و یا سکوت شنیده می شود پیام پاپ 8217 بر پرده جلسه کاتولیک های جوان که به واتیکان گفت آنها خواهان یک کلیسا شفاف تر و یک روز پس از آنکه صدها هزار نفر در جوانان رژه رفتند، در سراسر ایالات متحده، تظاهرات های زیادی را در مورد کنترل تفنگ انجام دادند. 8220 وسوسه سکوت جوانان همیشه وجود داشته است. 8221 فرانسیس گفت: 8220 راه های بسیاری برای سکوت جوانان وجود دارد و آنها را غیر قابل دیدن وجود دارد